zaterdag 1 september 2012 /

Eindredactie / NRC Handelsblad

Koppen en komma's

Sinds september 2012 ben ik als freelance eindredacteur verbonden aan NRC Handelsblad. Voor onder andere de weekendkrant,NRC DeLuxe,  het kunstkatern en het economiekatern.