zaterdag 7 april 2018 / NRC / Het Blad /

Eindredactie / Het Blad / Designspecial

Alsof de dingen vanzelf ontstaan

In het Designnummer van Het Blad wordt Joris Laarman geïnterviewd door Paul Steenhuis, schrijft Martine Kamsma over de keukentafel en beschrijft Warna Oosterbaan in een prachtig essay hoe we ons niet meer aan onze spullen hechten - waardoor we steeds maar weer iets nieuws willen:

 

"Hoe dingen gemaakt worden is iets wat zich steeds verder uit ons gezichtsveld heeft verwijderd. De industriële revolutie bracht het massaproduct en maakte een eind aan de overal zichtbare ambachtslieden. [...] Het lijkt wel, zegt de Oostenrijkse filosoof Konrad Paul Liessmann in zijn boek Das Universum der Dinge (2010), „alsof de dingen vanzelf ontstaan, zonder mensen”. En ook van het leven ná het gebruik zijn we nauwelijks nog op de hoogte. De vuilnisbelt is uit de beschaafde wereld verdwenen. We leveren de doorgezakte bank af bij het milieudepot, en wat ze er daar verder mee doen, onttrekt zich aan onze waarneming. De dingen verdwijnen zoals ze verschijnen: schijnbaar moeiteloos, vanzelf. Geen wonder dat we achtelozer met de dingen zijn gaan omspringen."